Sun04192015

Hotline: (08)38644 551 - Email: truongdienhongq10@yahoo.com

Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ Văn Bản Nội bộ Dạy học tích hợp môn GDCD

Dạy học tích hợp môn GDCD

Được đăng ngày Thứ năm, 12 Tháng mười hai 2013 07:59
Viết bởi Dang thi ngoc mai

            ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

              Số 2916/GDĐT-TrH                  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2013

    Về hướng dẫn tích hợp, lồng ghép

      các nội dung trong môn GDCD

và HĐGDNGLL năm học 2013-2014

Kính gửi :                                                                    

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện;

- Hiệu trưởng các trường THPT.

Căn cứ chỉ đạo của Ban an toàn giao thông thành phố; căn cứ chương trình bộ môn và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tích hợp, lồng ghép các nội dung trong môn Giáo dục công dân (GDCD) và Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL), Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện việc tích hợp, lồng ghép như sau :

1.- Giáo dục trật tự an toàn giao thông

Chủ đề trong năm học 2013 - 2014 :Nâng cao ý thức tự giác và văn hóa trong giao thông đối với học sinh sinh viên thành phố”.

1.1 Môn Giáo dục công dân :

1.1.1 Có trong chương trình :

- Lớp 6 - Tiết 23, 24 - Bài 14 : "Thực hiện trật tự an toàn giao thông".

- Lớp 7 - Tiết 33 : Các vấn đề địa phương.

- Lớp 8 - Tiết 32 : Các vấn đề địa phương.

1.1.2 Không có trong chương trình :

- Dạy một tiết giáo dục trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong tuần đầu tiên của tháng 9 cho các khối lớp 9, 10, 11, 12.

- Nội dung giảng dạy : Lựa chọn và phân bố hợp lý cho các khối lớp 9, 10, 11, 12 những nội dung sau đây :

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm; Điều 9. Quy tắc chung; Điều 10. Hệ thống báo hiệu đường bộ; Điều 11. Chấp hành báo hiệu đường bộ; Điều 30. Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; Điều 31. Người điều khiển, người ngồi trên xe đạp, người điều khiển xe thô sơ khác; Điều 32. Người đi bộ (Luật giao thông đường bộ - 2008).

1.2 Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp :

- Thực hiện lồng ghép giáo dục trật tự ATGT theo chủ đề chủ điểm của từng tháng nhưng chủ yếu tập trung vào tháng 9 với các hình thức như thi làm khẩu hiệu, vẽ tranh biểm họa, tiểu phẩm, sân khấu hóa ... nhằm giáo dục tuyên truyền giáo dục trật tự ATGT.

- Phối hợp với Đoàn - Đội tổ chức lễ phát động tháng ATGT, giao kết thi đua … giữa các trường trong cụm, quận - huyện.

2.- Các nội dung tích hợp, lồng ghép vềGiáo dục dân số - sức khỏe - sinh sản vị thành niên; Giáo dục bảo vệ môi trường; Giáo dục kỹ năng sống; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em; Giáo dục phổ biển pháp luật; Phòng, chống tham nhũng; Giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, đảo: thực hiện theo hướng dẫn đã được tập huấn và phụ lục đính kèm.

Nhận được văn bản bản này, đề nghị thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn cần báo cáo về Phòng Giáo dục Trung học – Sở Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn giải quyết./.

                                                                                 KT.GIÁM ĐỐC

 Nơi nhận :                                                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                                                                                                        

- Ban Giám đốc (để báo cáo);                                                                                                                     

- Lưu VP, GDTrH.                                                                                         

                                                                                          (đã ký)

                                                                            Nguyễn Hoài Chương

PHỤ LỤC

Những nội dung tích hợp, lồng ghép trong môn GDCD cấp THCS và THPT

Năm học 2013 - 2014

1. CẤP THCS :

Bài

Số tiết

Tên bài

Nội dung tích hợp, lồng ghép

Ghi chú

KHỐI LỚP 6

Bài 1

01

Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể

* Tích hợp GD bảo vệ môi trường vào mục a. Thế nào là tự chăm sóc, rèn luyện thân thể :

- Môi trường trong sạch ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

- Cần giữ gìn vệ sinh cá nhân, làm trong sạch môi trường sống ở gia đình nhà trường khu dân cư.

* Tích hợp KNS : đặt mục tiêu, lập kế hoạch, tư duy phê phán.

 

Bài 2

02

Siêng năng, kiên trì

* Tích hợp KNS : xác định giá trị, tư duy phê phán.

 

Bài 3

01

Tiết kiệm

* Tích hợp GD bảo vệ môi trường vào mục a. Thế nào là tiết kiệm :

- Tiết kiệm của cải vật chất và TNTN là góp phần giữ gìn, cải thiện môi trường.

- Những hình thức tiết kiệm có tác dụng bảo vệ môi trường.

*  Tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tiết kiệm :

- Bác Hồ luôn sử dụng hợp lý, đúng mức của cải vật chất.

- Sự tiết kiệm trong tiêu dùng của Bác thể hiện sự quý trọng kết quả lao động của xã hội.

* Tích hợp KNS : tư duy phê phán, đánh giá, thu thập, xử lí thông tin.

 

Bài 4

01

Lễ độ

* Tích hợp KNS : giao tiếp ứng xử, tư duy phê phán, đánh giá.

 

Bài 5

01

Tôn trọng kỷ luật

* Tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng kỷ luật :

- Dù ở cương vị Chủ tịch nước, Bác Hồ vẫn luôn luôn tôn trọng nội quy, quy định chung.

* Tích hợp KNS : tư duy phê phán, đánh giá, phân tích, so sánh.

 

Bài

Số tiết

Tên bài

Nội dung tích hợp, lồng ghép

Ghi chú

Bài 6

01

Biết ơn

* Lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về lòng biết ơn của Bác đối với nhũng người có công với nước :

- Bác xót xa trước các thương binh, liệt sỹ.

- Bác gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân biết ơn, giúp đỡ gia đình các thương binh, liệt sỹ.

- Tháng 6.1947, Bác đề nghị Chính phủ chọn một ngày trong năm làm “Ngày thương binh” và đã chọn ngày 27.7.

* Tích hợp KNS : tư duy phê phán, đánh giá, thu thập, xử lí thông tin.

 

Bài 7

01

Yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên

* Tích hợp GD bảo vệ môi trường vào toàn bài :

- Thiên nhiên là một bộ phận của môi trường tự nhiên.

- Vài trò quan trọng của thiên nhiên.

- Tác hại của việc phá hoại thiên nhiên.

- Những việc làm nhằm bảo vệ thiên nhiên, yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên.

- Những việc làm phá hoại thiên nhiên cần phê phán, khắc phục.

* Tích hợp KNS : giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, đảm nhận trách nhiệm.

 

Bài 8

01

Sống chan hoà với mọi người

* Tích hợp KNS : trình bày suy nghĩ, giao tiếp ứng xử, phản hồi, lắng nghe, cảm thông.

 

Bài 9

01

Lịch sự, tế nhị.

* Tích hợp KNS : giao tiếp ứng xử, tư duy phê phán, tự trọng.

 

Bài 10

02

Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội

* Tích hợp GD bảo vệ môi trường vào mục c. Trách nhiệm của mỗi người trong hoạt động tập thể, hoạt động xã hội :

- Học sinh cần tích cực, tự giác tham gia các hoạt động tập thể, xã hội về bảo vệ môi trường và vận động các bạn cùng tham gia.

* Tích hợp KNS : hợp tác, tự tin, đảm nhận trách nhiệm, tư duy phê phán.

 

Bài 11

02

Mục đích học tập của học sinh

* Tích hợp KNS : đặt mục tiêu, lập kế hoạch.

 

Bài 12

02

Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em

* Tích hợp KNS : cảm thông, tư duy phê phán, giao tiếp ứng xử.

 

Bài

Số tiết

Tên bài

Nội dung tích hợp, lồng ghép

Ghi chú

Bài 13

02

Công dân nước cộng hoà XHCN Việt Nam.

   

Bài 14

02

Thực hiện trật tự an toàn giao thông

* Tích hợp KNS : thu thập, xử lí thông tin, tư duy phê phán, ra quyết định và giải quyết vấn đề

 

Bài 15

02

Quyền và nghĩa vụ học tập

* Tích hợp KNS : tư duy phê phán, trình bày suy nghĩ, hợp tác.

 

Bài 16

02

Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.

* Tích hợp KNS : ra quyết định và giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, ứng phó.

 

Bài 17

01

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

* Tích hợp KNS : ra quyết định và giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, ứng phó, sáng tạo.

 

Bài 18

01

Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

* Tích hợp KNS : ra quyết định và giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, đánh giá.

 

Bài

Số tiết

Tên bài

Nội dung tích hợp, lồng ghép

Ghi chú

KHỐI LỚP 7

Bài 1

01

Sống giản dị

* Lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tấm gương sống giản dị của Bác :

- Là Chủ tịch nước nhưng Bác luôn sống giản dị phù hợp với hoàn cảnh đất nước.

- Sự giản dị đó không làm tầm thường con người Bác mà ngược lại làm cho Bác trở nên trong sáng, cao đẹp hơn.

- Bác giản dị trong lúc nói, trong văn phong, cử chỉ, trang phục …

* Tích hợp KNS : xác định giá trị, so sánh, tư duy phê phán, tự nhận thức giá trị.

 

Bài 2

01

Trung thực

* Tích hợp KNS : phân tích, so sánh, tư duy phê phán, giải quyết vấn đề, tự nhận thức giá trị.

 

Bài 3

01

Tự trọng

* Tích hợp KNS : so sánh, tự nhận thức giá trị, ra quyết đinh, tự tin

 

Bài

Số tiết

Tên bài

Nội dung tích hợp, lồng ghép

Ghi chú

Bài 5

02

Yêu thương con người

* Lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tấm gương yêu thương con người của Bác :

- Bác luôn dành tình yêu thương cho mọi người.

- Bác quan tâm chăm sóc từ em nhỏ đến người già, chiến sỹ, dân công; cảm thông và giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

* Tích hợp KNS : xác định giá trị, trình bày suy nghĩ, phân tích, so sánh, giao tiếp, cảm thông.

 

Bài 6

01

Tôn sư trọng đạo

* Tích hợp KNS : suy ngẫm, hồi tưởng, xác định giá trị, tư duy phê phán, giải quyết vấn đề, tự nhận thức giá trị.

 

Bài 7

01

Đoàn kết, tương trợ

* Lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về lời dạy của Bác về vai trò của đoàn kết : Đoàn kết là gốc của thành công.

* Tích hợp KNS : giải quyết vấn đề, hợp tác, đặt mục tiêu, cảm thông.

 

Bài 8

01

Khoan dung

* Tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tấm gương khoan dung của Bác :

- Bác thông cảm và tha thứ cho người có lỗi lầm, biết hối cải.

* Tích hợp KNS : trình bày suy nghĩ, tư duy phê phán, giao tiếp ứng xử.

 

Bài 9

02

Xây dựng gia đình văn hoá

* Tích hợp GD bảo vệ môi trường vào mục d. Trách nhiệm của học sinh trong việc góp phần xây dựng gia đình văn hóa :

- Học sinh góp phần xây dựng gia đình văn hóa bằng cách giữ gìn nhà ở ngăn nắp, sạch sẽ và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại khu dân cư.

* Tích hợp KNS : trình bày suy nghĩ, nêu và giải quyết vấn đề, quản lí thời gian, đảm nhận trách nhiệm.

 

Bài 10

01

Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

* Tích hợp KNS : xác định giá trị, trình bày suy nghĩ, tư duy sáng tạo.

 

Bài 11

01

Tự tin

* Tích hợp KNS : phân tích, so sánh, xác định giá trị, tự tin, tự nhận thức.

 

Bài

Số tiết

Tên bài

Nội dung tích hợp, lồng ghép

Ghi chú

Bài 12

02

Sống và làm việc có kế hoạch

* Tích hợp KNS : trình bày suy nghĩ, đặt mục tiêu, quản lí thời gian, đảm nhận trách nhiệm.

 

Bài 13

01

Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam.

* Tích hợp KNS : tư duy phê phán, giải quyết vấn đề, ra quyết định, kiên định, ứng phó, tìm kiếm hỗ trợ.

 

Bài 14

02

Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

* Tích hợp GD bảo vệ môi trường vào toàn bài :

- Môi trường, TNTN là gì ?

- Các yếu tố của môi trường và TNTN.

- Tầm quan trọng của môi trường và TNTN đối với con người.

- Tình hình môi trường và TNTN hiện nay ở nước ta.

- Một số quy định cơ bản của pháp luật nước ta về bảo vệ môi trường và TNTN.

* Tích hợp KNS : tìm kiếm và xử lí thông tin, tư duy phê phán.

 

Bài 15

02

Bảo vệ di sản văn hoá

* Tích hợp GD bảo vệ môi trường vào mục b. Ý nghĩa của việc bảo vệ di sản văn hóa và mục c. Những quy định của pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa :

- Di sản văn hóa vật thể là một bộ phận của môi trường. Bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh là bảo vệ môi trường.

- Quy định của pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường.

* Tích hợp KNS : tư duy sáng tạo, đặt mục tiêu, đảm nhận trách nhiệm, quản lí thời gian.

 

Bài 16

02

Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo.

* Tích hợp KNS : phân tích, so sánh, thu thập và xử lí thông tin, tư duy phê phán, kiên định, tự tin.

 

Bài 17

02

Nhà nước cộng hoà XHCN Việt Nam

* Tích hợp KNS : tư duy phê phán, giải quyết vấn đề.

 

Bài 18

02

Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn).

* Tích hợp KNS : xử lí thông tin, tư duy phê phán, giải quyết vấn đề.

 
 

01

Giáo dục trật tự an toàn giao thông

   

Số bài

Số tiết

Tên bài

Nội dung tích hợp, lồng ghép

Ghi chú

KHỐI LỚP 8

Bài 1

01

Tôn trọng lẽ phải

* Tích hợp KNS : trình bày suy nghĩ, phân tích, so sánh, tư duy phê phán, ứng xử giao tiếp.

 

Bài 2

01

Liêm khiết

* Tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tấm gương liêm khiết của Bác :

- Cuộc đời của Bác Hồ sống trong sạch; không ham danh, lợi; không toan tính riêng tư cho bản thân; khước từ những ưu đãi dành riêng cho Chủ tịch nước để chăm lo cho nhân dân, đất nước.

* Tích hợp KNS : xác định giá trị, phân tích, so sánh, tư duy phê phán.

 

Bài 3

01

Tôn trọng người khác

* Tích hợp GD bảo vệ môi trường vào mục 2. Biểu hiện của tôn trọng người khác :

- Các hành vi, việc làm bảo vệ môi trường là coi trọng cuộc sống của mình và mọi người, là thể hiện sự tôn trọng người khác.

* Tích hợp KNS : tư duy phê phán, phân tích, so sánh, ra quyết định, kiểm soát cảm xúc, giao tiếp.

 

Bài 4

01

Giữ chữ tín

* Tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tấm gương giữ chữ tín của Bác :

- Bác luôn giữ lời hứa với mọi người và coi trọng lòng tin của mọi người với mình.

* Tích hợp KNS : xác định giá trị, trình bày suy nghĩ, tư duy phê phán, giải quyết vấn đề, ra quyết định.

 

Bài 6

01

Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

* Tích hợp KNS : xác định giá trị, trình bày suy nghĩ, ứng xử, giao tiếp, cảm thông, chia sẻ, nêu và giải quyết vấn đề.

 

Bài 7

01

Tích cực tham gia các hoạt động chính trị xã hội

* Tích hợp GD bảo vệ môi trường vào mục 1. Thế nào là hoạt động CT-XH và mục 2. Ý nghĩa của việc tham gia các hoạt động CT-XH:

- Hoạt động bảo vệ môi trường và TNTN là loại hoạt động CT-XH.

- Ý nghĩa của việc tham gia bảo vệ môi trường và TNTN.

* Tích hợp KNS : tư duy phê phán, ra quyết định và giải quyết vấn đề, đặt mục tiêu, quản lí thời gian, đảm nhận trách nhiệm..

Ngoại khoá

           

Bài

Số tiết

Tên bài

Nội dung tích hợp, lồng ghép

Ghi chú

Bài 8

01

Tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác

* Tích hợp KNS : thu thập và xử lí thông tin, tư duy sáng tạo, hợp tác, tư duy phê phán.

 

Bài 9

01

Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.

* Tích hợp GD bảo vệ môi trường vào mục 2.Thế nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và mục 4.Trách nhiệm của học sinh:

- Mọi người trong cộng đồng đều có ý thức bảo vệ môi trường nơi ở là biểu hiện của nếp sống văn hóa ở cồng đồng dân cư.

- Thực hiện và vận động bạn bè, người thân thực hiện các hành vi việc làm bảo vệ môi trường.

* Tích hợp KNS : tìm kiếm và xử lí thông tin, tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề.

 

Bài 10

01

Tự lập

* Tích hợp KNS : xác định giá trị, trình bày suy nghĩ, tự tin, đặt mục tiêu, đảm nhận trách nhiệm.

 

Bài 11

02

Lao động tự giác và sáng tạo

* Tích hợp KNS : tư duy phê phán, phân tích so sánh, đặt mục tiêu, quản lí thời gian, đảm nhận trách nhiệm.

 

Bài 12

02

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.

* Tích hợp KNS : tư duy phê phán, trình bày suy nghĩ, đánh giá, nêu và giải quyết vấn đề, kiên định.

 

Bài 13

02

Phòng, chống tệ nạn xã hội.

* Tích hợp KNS : thu thập và xử lí thông tin, tư duy phê phán, ứng phó, tự bảo vệ, tìm kiếm sự trợ giúp, tự tin, kiên định, kiểm soát cảm xúc.

 

Bài 14

01

Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS.

* Tích hợp KNS : tìm kiếm và xử lí thông tin, tư duy sáng tạo, cảm thông, chia sẻ.

 

Bài 15

01

Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.

* Tích hợp GD bảo vệ môi trường vào toàn bài :

- Tổn thất của các tai nạn do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại gây ra không những làm thiệt hại về người, về vật chất mà còn gây ô nhiễm môi trường.

- Quy định của pháp luật về các cơ quan, tổ chức XH, cá nhân được Nhà nước giao nhiệm vụ và cho phép quản lý sử dụng vũ khí, chất cháy, nổ và độc hại.

 

Bài

Số tiết

Tên bài

Nội dung tích hợp, lồng ghép

Ghi chú

     

- Trách nhiệm của học sinh : thực hiện và tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện tốt các quy định về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại. Tố cáo những hành vi vi phạm các quy định về vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.

* Tích hợp KNS : tìm kiếm và xử lí thông tin, tư duy sáng tạo, ứng phó.

 

Bài 16

01

Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.

* Tích hợp KNS : phân tích so sánh, tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề.

 

Bài 17

01

Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng.

* Tích hợp GD bảo vệ môi trường vào mục 1. Thế nào là tài sản Nhà nước và mục 2. Trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ và tôn trọng tài sản và lợi ích công cộng :

- Tài nguyên thiên nhiên, vùng trời, vùng biển, đất đai, sông, suối … đều là tài sản của Nhà nước.

- Trách nhiệm của học sinh : giữ gìn vệ sinh chung, tiết kiệm điện nước, đấu tranh với những hành vi làm ô nhiễm môi trường, phá hoại TNTN …

* Tích hợp KNS : tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, ra quyết định.

 

Bài 18

01

Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

* Lồng ghép GD bảo vệ môi trường vào phần củng cố, luyện tập về quyền khiếu nại tố cáo của công dân ;

- Đưa tình huống, truyện kể, ví dụ, … về việc công dân có trách nhiệm tố cáo những hành vi làm ô nhiễm môi trường, phá hoại TNTN.

* Tích hợp KNS : phân tích so sánh, tư duy phê phán, ra quyết định, ứng phó.

 

Bài 19

01

Quyền tự do ngôn luận.

* Tích hợp KNS :tìm và xử lí thông tin, tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, trình bày suy nghĩ, tự tin.

 
 

01

Giáo dục trật tự an toàn giao thông

   

Bài

Số tiết

Tên bài

Nội dung tích hợp, lồng ghép

Ghi chú

KHỐI LỚP 9

Bài 1

01

Chí công vô tư

* Lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tấm gương chí công, vô tư của Bác :

- Trong công việc, Bác luôn công bằng không thiên vị.

- Bác luôn đặt lợi ích chung của đất nước, của nhân dân lên trên lợi ích của bản thân.

* Tích hợp KNS : tìm và xử lí thông tin, tư duy phê phán, trình bày suy nghĩ, ra quyết định.

 
 

01

Giáo dục trật tự an toàn giao thông

   

Bài 2

01

Tự chủ

* Tích hợp KNS : ra quyết định, kiên định, tự tin, kiểm soát cảm xúc.

 

Bài 3

01

Dân chủ và kỷ luật

* Tích hợp KNS : tư duy phê phán, trình bày suy nghĩ.

 

Bài 4

01

Bảo vệ hoà bình

* Tích hợp KNS : xác định giá trị, giao tiếp, tìm và xử lí thông tin, tư duy phê phán.

 

Bài 5

01

Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

* Tích hợp KNS : giao tiếp, tư duy phê phán, tìm và xử lí thông tin.

 

Bài 6

01

Hợp tác cùng phát triển

* Tích hợp GD bảo vệ môi trường vào mục 2. Ý nghĩa của sự hợp tác quốc tế :

- Ý nghĩa của sự hợp tác quốc tế trong việc bảo vệ môi trường và TNTN.

* Tích hợp KNS : xác định giá trị, tư duy phê phán, tìm và xử lí thông tin, hợp tác.

 

Bài 7

02

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

* Lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ở Bác :

- Bác Hồ không những tiếp nhận truyền thống đạo đức của dân tộc mà còn phát huy truyền thống đó bằng cách thực hiện tốt các giá trị đạo đức của dân tộc nên đã trở thành tấm gương đạo đức trong sáng, cao đẹp toả sáng để mọi người noi theo.

* Tích hợp KNS : xác định giá trị, trình bày suy nghĩ, đặt mục tiêu,  thu thập và xử lí thông tin.

 
           

Bài

Số tiết

Tên bài

Nội dung tích hợp, lồng ghép

Ghi chú

Bài 8

02

Năng động sáng tạo

* Tích hợp KNS : tư duy sáng tạo, tư duy phê phán, tìm kiếm và xử lí thông tin, đặt mục tiêu.

 

Bài 9

01

Làm việc có năng suất, chất lượng hiệu quả.

* Tích hợp KNS : tư duy sáng tạo, tư duy phê phán, tìm kiếm và xử lí thông tin, ra quyết định và giải quyết vấn đề.

 

Bài 10

02

Lý tưởng sống của thanh niên.

* Tích hợp KNS : xác định giá trị, tự nhận thức, đặt mục tiêu.

Ngoại khoá

Bài 11

02

Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

* Tích hợp KNS : tìm kiếm và xử lí thông tin, đảm nhận trách nhiệm, đặt mục tiêu.

Đọc thêm

Bài 12

02

Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.

* Tích hợp KNS : tư duy phê phán, trình bày suy nghĩ, thu thập và xử lí thông tin.

 

Bài 13

01

Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.

* Tích hợp KNS : tư duy phê phán, tìm kiếm và xử lí thông tin.

 

Bài 14

02

Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.

* Tích hợp KNS : tư duy phê phán, thu thập và xử lí thông tin, giao tiếp.

 

Bài 15

02

Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân.

* Tích hợp KNS : tư duy phê phán, tìm kiếm và xử lí thông tin, kiên định.

 

Bài 16

02

Quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội của công dân.

* Tích hợp KNS : tư duy phê phán, thu thập và xử lí thông tin.

 

Bài 17

01

Nghiã vụ bảo vệ tổ quốc

* Tích hợp KNS : ra quyết định, tư duy phê phán, thu thập và xử lí thông tin, trình bày suy nghĩ.

 

Bài 18

01

Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.

* Tích hợp GD bảo vệ môi trường vào mục 1. Thế nào là sống có đạo đức và tuân theo pháp luật và mục 4. Trách nhiệm của học sinh :

- Luôn có ý thức bảo vệ môi trường và TNTN là biểu hiện của người sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.

- Học sinh có trách nhiệm bảo vệ môi trường và TNTN đồng thời vận động mọi người cùng thực hiện.

* Tích hợp KNS : xác định giá trị, tư duy phê phán, ra quyết định và ứng xử phù hợp, tự nhận thức, đặt mục tiêu..

 

2. CẤP THPT :

Bài

Số tiết

Tên bài

Nội dung tích hợp, lồng ghép

Ghi chú

KHỐI LỚP 10

 

01

Giáo dục trật tự an toàn giao thông

   

Bài 3

01

Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất.

* Tích hợp KNS : hợp tác, phản hồi, lắng nghe, so sánh, giải quyết vấn đề.

 

Bài 4

02

Nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

* Tích hợp KNS : phân tích, giải quyết vấn đề, phản hồi, lắng nghe, quản lí thời gian.

 

Bài 5

01

Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.

* Tích hợp KNS : hợp tác, phân tích, so sánh, phản hồi, lắng nghe.

 

Bài 6

01

Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng.

* Tích hợp GD bảo vệ môi trường vào mục 1.a. Phủ định siêu hình :

- Những hành vi, việc làm gây tổn hại cho môi trường là phủ định siêu hình.

* Tích hợp KNS : tìm kiếm và xử lí thông tin, phân tích, so sánh, tư duy phê phán, hợp tác.

 

Bài 7

02

Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.

* Tích hợp KNS : tìm kiếm và xử lí thông tin, phân tích, hợp tác, trình bày suy nghĩ.

 

Bài 9

02

Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triển của xã hội.

* Tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về việc Bác Hồ quan tâm đến con người :

- Bác mong muốn và phấn đấu “… sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

* Tích hợp KNS : hợp tác, lập kế hoạch, đảm nhận trách nhiệm.

 

Bài 10

01

Quan niệm về đạo đức.

* Tích hợp GD bảo vệ môi trường vào mục 1. Quan niệm về đạo đức :

- Bảo vệ môi trường là chuẩn mực đạo đức của XH.

- Những tập quán gây hại cho môi trường và TNTN cần loại bỏ.

* Tích hợp KNS : so sánh, xác định giá trị, tự tin.

* Tích hợp phòng, chống tham nhũng vào mục 1a. Đạo đức là gì ?

- Người có hành vi tham nhũng là người thiếu đạo đức.

- Phân biệt hành vi tham nhũng với hành vi không tham nhũng.

- Xa lánh hành vi tham nhũng.

 

Bài

Số tiết

Tên bài

Nội dung tích hợp, lồng ghép

Ghi chú

Bài 11

02

Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học.

* Tích hợp KNS : phán đoán, trình bày suy nghĩ, phê phán, so sánh, tư duy sáng tạo, hợp tác, lắng nghe và phản hồi tích cực.

* Tích hợp phòng, chống tham nhũng vào mục 2a. Lương tâm là gì ?

- Người tham nhũng sống trong trạng thái không thanh thản (dù cắn rứt lương tâm hay không cắn rứt, không ăn năn hối hận).

- Phân biệt trạng thái lương tâm của người tham nhũng với người không tham nhũng.

 

Bài 12

02

Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

* Tích hợp giáo dục DS-SK-SS-VTN vào toàn bài :

- Thế nào là tình yêu chân chính; hôn nhân hợp pháp, tự nguyện, tiến bộ, 1 vợ, 1 chồng, vợ chồng bình đẳng.

- Thế nào là gia đình; các loại hình gia đình, gia đình quy mô nhỏ; chức năng của gia đình;

- Mong muốn xây dựng gia đình một tình yêu chân chính, một gia đình hạnh phúc.

- Tầm quan trọng của việc lựa chọn bạn đời; sự chuẩn bị chu đáo cho hôn nhân; trách nhiệm của bản thân đối với mình và với bạn đời.

- Tin tưởng, chấp hành và vận động mọi người cùng thực hiện tốt Luật hôn nhân và gia đình.

* Tích hợp KNS : giải quyết vấn đề, từ chối, hợp tác, đảm nhận trách nhiệm.

 

Bài 13

02

Công dân với cộng đồng.

* Tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tấm gương nhân nghĩa của Bác Hồ :

- Bác là tấm gương lớn về nhân nghĩa.

- Bác yêu thương, quan tâm chăm sóc mọi người.

- Bác vị tha, không cố chấp với người lầm lỗi biết hối cải.

- Bác kính trọng, biết ơn những người có công với đất nước và những người đã giúp đỡ mình.

* Tích hợp KNS : tìm kiếm và xử lí thông tin, tư duy sáng tạo, lập kế hoạch, hợp tác, đảm nhận trách nhiệm, quản lí thời gian.

 

Bài

Số tiết

Tên bài

Nội dung tích hợp, lồng ghép

Ghi chú

Bài 14

02

Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về lòng yêu nước của Bác Hồ :

- Bác Hồ là người có lòng yêu quê hương đất nước tha thiết.

- Bác đã cống hiến cả cuộc đời cho đất nước.

* Tích hợp KNS : trình bày suy nghĩ, tư duy phê phán, giải quyết vấn đề.

 

Bài 15

01

Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại.

* Tích hợp GD bảo vệ môi trường vào mục 1. Ô nhiễm môi trường và trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ môi trường và phần 2. Sự bùng nổ dân số và trách nhiệm của công dân:

- Vai trò của môi trường đối với cuộc sống của con người.

- Thực trạng môi trường hiện nay.

- Hậu quả của sự ô nhiễm và suy thoái môi trường.

- Vai trò của dân số đối với phát triển kinh tế quốc gia.

- Thực trạng dân số nước ta hiện nay.

- Hậu quả của sự bùng nổ dân số đối với môi trường.

* Tích hợp giáo dục DS-SK-SS-VTN vào mục 2. Sự bùng nổ dân số và trách nhiệm của công dân :

- Dân số, môi trường, chất lượng cuộc sống là những vấn đề của thời đại.

- Ảnh hưởng của dân số tới môi trường và chất lượng cuộc sống.

- Trách nhiệm của công dân đối với việc giải quyết vấn đề trên.

- Tự giác thực hiện chính sách dân số, chính sách xóa đói giảm nghèo, Luật hôn nhân và gia đình.

* Tích hợp KNS : tìm kiếm và xử lí thông tin, ra quyết định, và giải quyết vấn đề, tư duy phê phán.

 

Bài 16

01

Tự hoàn thiện bản thân

* Tích hợp giáo dục DS-SK-SS-VTN vào mục 1. Thế nào là tự nhận thức bản thân. Học sinh biết :

- Mỗi người đều có cá tính riêng, có điểm mạnh yếu khác nhau.

- Điều quan trọng là biết phát huy những điểm mạnh khắc phục những điểm yếu để ngày càng hoàn thiện hơn.

 

Bài

Số tiết

Tên bài

Nội dung tích hợp, lồng ghép

Ghi chú

     

- Đặt mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu sống lành mạnh, an toàn để bảo vệ sức khỏe của bản thân.

* Tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tấm gương tự hoàn thiện bản thân của Bác Hồ :

- Bác là một tấm gương lớn về sự kiên trì phấn đấu tự hoàn thiện bản thân, từ việc rèn luyện thân thể, học tập đến việc đặt mục đích và phấn đấu cho mục đích “ích quốc, lợi dân”.

* Tích hợp KNS : xác định giá trị, đặt mục tiêu, lập kế hoạch, từ chối.

 

Bài

Số tiết

Tên bài

Nội dung tích hợp, lồng ghép

Ghi chú

KHỐI LỚP 11

Bài 1

02

Công dân với sự phát triển kinh tế.

* Tích hợp GD bảo vệ môi trường vào mục 3. Phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội :

- Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường.

- Các biện pháp giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường.

* Tích hợp giáo dục DS-SK-SS-VTN vào mục 3.b. Ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội :

- Hiểu mối quan hệ giữa dân số với phát triển kinh tế ở phạm vi gia đình (quy mô của gia đình liên quan đến việc chi tiêu cho văn hóa, giáo dục, y tế …); hiểu tại sao phải khuyến khích gia đình nhỏ.

- Hiểu sự gia tăng dân số có ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế.

- Công dân có quyền và nghĩa vụ tham gia xây dựng phát triển kinh tế gia đình và đất nước.

* Tích hợp KNS : phân tích, hợp tác, phản hồi, lắng nghe.

 
 

01

Giáo dục trật tự an toàn giao thông

   

Bài 2

03

Hàng hoá - Tiền tệ - Thị trường.

* Tích hợp KNS : tìm kiếm và xử lí thông tin, giải quyết vấn đề, hợp tác, tư duy phân tích.

 

Bài

Số tiết

Tên bài

Nội dung tích hợp, lồng ghép

Ghi chú

Bài 3

02

Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá.

* Tích hợp KNS : giải quyết vấn đề, hợp tác, tư duy phê phán.

 

Bài 4

01

Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá.

* Tích hợp GD bảo vệ môi trường vào mục 3.b. Mặt hạn chế của cạnh tranh :

- Việc chạy theo lợi nhuận bất chấp các quy luật của tự nhiên và việc khai thác bừa bãi TNTN làm ảnh hưởng xấu đến môi trường.

* Tích hợp KNS : tìm kiếm và xử lí thông tin, hợp tác, giải quyết vấn đề.

 

Bài 5

01

Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá.

* Tích hợp KNS : tìm kiếm và xử lí thông tin, tư duy phê phán, giải quyết vấn đề.

 

Bài 6

02

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

* Tích hợp KNS : tư duy sáng tạo, phản hồi, lắng nghe., quản lí thời gian.

 

Bài 7

02

Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước.

* Tích hợp KNS : so sánh, phân tích, hợp tác.

 

Bài 8

02

Chủ nghĩa xã hội

* Tích hợp giáo dục DS-SK-SS-VTN vào mục 2. Quá độ lên CNXH ở nước ta : Hiểu quan điểm phát triển con người là một yếu tố ảnh hưởng đến tiến trình quá độ lên CNXH ở nước ta.

* Tích hợp KNS : so sánh, phân tích, hợp tác.

 

Bài 9

03

Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

* Tích hợp KNS : hợp tác, phản hồi, lắng nghe tích cực, giải quyết vấn đề.

* Tích hợp phòng, chống tham nhũng vào mục 2b. Chức năng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

- Nhà nước ta có chức năng xây dựng pháp luật trong đó có pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Nhà nước ta xác định tham nhũng là kẻ thù của nhân dân.

- Công dân có trách nhiệm phê phán, đấu tranh với các hành vi tham nhũng.

 

Bài

Số tiết

Tên bài

Nội dung tích hợp, lồng ghép

Ghi chú

Bài 10

02

Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

* Lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hiện dân chủ :

Quan điểm và việc làm của Bác :

- Phải dân chủ với dân.

- Phải lắng nghe ý kiến của dân.

- Phải thực hành dân chủ; làm chủ phải cho ra ông chủ, bà chủ; phải có tinh thần trách nhiệm cao.

* Tích hợp KNS : trình bày suy nghĩ, so sánh, phân tích, tự tin, tư duy phê phán, hợp tác.

* Tích hợp phòng, chống tham nhũng vào mục 2b. Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực chính trị.

- Công dân tố cáo hành vi tham nhũng là thực hiện quyền dân chủ của mình trong lĩnh vực chính trị.

 

Bài 11

01

Chính sách dân số và giải quyết việc làm.

* Tích hợp giáo dục DS-SK-SS-VTN vào mục 3. Trách nhiệm của công dân :

- Mối liên hệ giữa chất lượng dân số với phát triển văn hóa - kinh tế - xã hội.

- Mối quan hệ giữa nâng cao chất lượng dân số với phát triển con người vào sự nghiệp công nghiệp hóa xây dựng đất nước.

- Hiểu một số nội dung cơ bản của pháp lệnh dân số và giải quyết việc làm, chính sách văn hóa giáo dục trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, XH và sức khỏe sinh sản đặc biệt là vị thành niên.

- Trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện chính sách dân số, lao động và việc làm; động viên mọi người cùng thực hiện.

* Tích hợp KNS : tìm kiếm và xử lí thông tin, trình bày suy nghĩ, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo.

 

Bài 12

01

Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.

* Tích hợp GD bảo vệ môi trường vào toàn bài :

- Một số chủ trương, chính sách về bảo vệ môi trường ở nước ta.

- Trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.

 

Bài

Số tiết

Tên bài

Nội dung tích hợp, lồng ghép

Ghi chú

     

* Tích hợp KNS : tìm kiếm và xử lí thông tin, trình bày suy nghĩ, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, phản hồi, lắng nghe tích cực, hợp tác.

 

Bài 13

03

Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá.

* Tích hợp KNS : tìm kiếm và xử lí thông tin, trình bày suy nghĩ, giải quyết vấn đề, phản hồi, lắng nghe tích cực, hợp tác.

 

Bài 14

01

Chính sách quốc phòng và an ninh.

* Lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về lời dạy của Bác Hồ : “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” là lời răn dạy mỗi chúng ta về trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

* Tích hợp KNS : tìm kiếm và xử lí thông tin, hợp tác, tư duy phê phán, trình bày suy nghĩ.

 

Bài 15

01

Chính sách đối ngoại

* Tích hợp KNS : tìm kiếm và xử lí thông tin, hợp tác, phản hồi, lắng nghe tích cực

 

Bài

Số tiết

Tên bài

Nội dung tích hợp, lồng ghép

Ghi chú

KHỐI LỚP 12

Bài 1

03

Pháp luật và đời sống.

* Tích hợp KNS : hợp tác, phân tích, tư duy phê phán.

 
 

01

Giáo dục trật tự an toàn giao thông

   

Bài 2

03

Thực hiện pháp luật.

* Tích hợp GD bảo vệ môi trường vào mục 1.b. Các hình thức thực hiện pháp luật; mục 2.a. Vi phạm pháp luật và mục 2.c. Các loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý :

- Các hình thức thi hành, tuân thủ, áp dụng pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

* Tích hợp KNS : tìm kiếm và xử lí thông tin, hợp tác, giải quyết vấn đề, tư duy phê phán.

* Tích hợp phòng, chống tham nhũng vào mục 2. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.

 

Bài

Số tiết

Tên bài

Nội dung tích hợp, lồng ghép

Ghi chú

     

- Người có hành vi tham nhũng là người vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước.

- Người có hành vi tham nhũng phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

 

Bài 3

01

Công dân bình đẳng trước pháp luật.

* Lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về việc Bác thực hiện pháp luật : Bác luôn chấp hành quy định của pháp luật và cho rằng “Chủ tịch nước cũng không có đặc quyền”.

* Tích hợp KNS : tìm kiếm và xử lí thông tin, hợp tác, tư duy phê phán.

* Tích hợp phòng, chống tham nhũng vào mục 2. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.

- Người vi phạm pháp luật do tham nhũng dù ở bất cứ cương vị, chức vụ nào cũng đều phải chịu trách nhiệm pháp lí.

- Những nguyên nhân dẫn đến tham nhũng

 

Bài 4

03

Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.

* Tích hợp giáo dục DS-SK-SS-VTN vào mục 1. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình :

- Hiểu thế nào là bình đẳng trong hôn nhân và quan hệ gia đình.

- Bình đẳng trong gia đình là cơ sở của gia đình hạnh phúc.

- Bình đẳng giữa nam nữ trong gia đình và xã hội là quyền và trách nhiệm của mỗi người, là một nội dung quan trọng của giáo dục DS-SK-SS.

- Trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng quan hệ bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.

- Luật hôn nhân và gia đình của Việt Nam và mục tiêu của chính sách dân số quốc gia là cơ sở xây dựng quan hệ bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.

- Cần tạo những điều kiện cần thiết và quyền cho phụ nữ trong lao động để thực hiện sự bình đẳng nam nữ trong gia đình và xã hội.

* Tích hợp KNS : tìm kiếm và xử lí thông tin, hợp tác, tư duy phê phán.

 

Bài

Số tiết

Tên bài

Nội dung tích hợp, lồng ghép

Ghi chú

Bài 5

02

Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo.

* Tích hợp giáo dục DS-SK-SS-VTN vào toàn bài :

- Tạo điều kiện để phụ nữ các dân tộc thực hiện quyền chính đáng của mình là trách nhiệm của mỗi người, của toàn xã hội nhằm đạt được sự bình đẳng giữa các dân tộc.

- Những phong tục tập quán lạc hậu là nguyên nhân cản trở sự tiến bộ của các dân tộc cần xóa bỏ.

- Tham gia các hoạt động tuyên truyền bài từ mê tín dị đoan và phát triển các quan hệ tốt đẹp.

- Không lấy vợ lấy chồng sớm; biết ăn ở hợp vệ sinh; biết chăm sóc, giữ gìn sức khỏe.

* Tích hợp KNS : tìm kiếm và xử lí thông tin, hợp tác, giải quyết vấn đề, tư duy phê phán.

 

Bài 6

04

Công dân với các quyền tự do cơ bản

* Tích hợp KNS : tìm kiếm và xử lí thông tin, hợp tác, giải quyết vấn đề, tư duy phê phán.

 

Bài 7

03

Công dân với các quyền dân chủ

* Tích hợp GD bảo vệ môi trường vào mục 3.b. Nội dung quyền khiếu nại, tố cáo :

- Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Cách thức thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo và cách giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

* Tích hợp giáo dục DS-SK-SS-VTN vào mục 4. Trách nhiệm của Nhà nước, công dân trong việc thực hiện các quyền dân chủ :

- Biết khiếu nại tố cáo khi bản thân bị xâm hại và tôn trọng quyền khiếu nại tố cáo của người khác liên quan đến SK-SS.

- Tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chống bạo lực giới, xâm hại tình dục.- Nhà nước có trách nhiệm thực hiện và bảo vệ quyền dân chủ liên quan đến SK-SS của công dân.

 

Bài

Số tiết

Tên bài

Nội dung tích hợp, lồng ghép

Ghi chú

     

- Công dân có trách nhiệm thực hiện và bảo vệ quyền dân chủ liên quan đến SK-SS của mình.

* Tích hợp KNS : tìm kiếm và xử lí thông tin, hợp tác, tư duy phê phán.

* Tích hợp phòng, chống tham nhũng vào mục 3. Quyền khiếu nại tố cáo của công dân.

- Công dân có quyền tố cáo mọi hành vi tham nhũng xâm phạm tài sản của Nhà nước và công dân.

- Tích cực đấu tranh chống tham nhũng.

 

Bài 8

02

Pháp luật với sự phát triển của công dân

* Tích hợp KNS : hợp tác, tư duy phê phán, giải quyết vấn đề, tư duy sáng tạo, ứng phó, ứng xử giao tiếp.

 

Bài 9

04

Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

* Tích hợp GD bảo vệ môi trường vào mục 2.d. Nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường :

- Khái niệm bảo vệ môi trường.

- Một số nội dung cơ bản của pháp luật về :

       + Bảo vệ và phát triển rừng.

            + Bảo vệ đa dạng sinh học.

* Tích hợp KNS : tìm kiếm và xử lí thông tin, ra quyết định và giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, hợp tác.

 

-------------